ОБЕЗЛЕСЯ̀ВАНЕ

ОБЕЗЛЕСЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обезлесявам и от обезлесявам се. Хищническото използуване на горите.. довежда до обезлесяване, ерозия на почвата. Биол. IХ кл, 1981, 64.

Списък на думите по буква