ОБЕЗЛЮДЯ̀ВАМ

ОБЕЗЛЮДЯ̀ВАМ1, ‑аш, несв.; обезлюдя̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. Правя някое място или селище да стане безлюдно, без хора или да се обитава от съвсем малко хора. Един остър вятър гонеше немилостиво всекиго и обезлюдяваше улиците. Ив. Вазов, Съч. ХI, 185. Тук [в манастирския параклис].. бяха идвали тълпи нещастници, когато чумата обезлюдяваше селата, жътвата гниеше в полетата, а по небето се виеха ята орли. Ем. Станев, ИК III и IV, 513. Войната бе обезлюдила плодородните полета и от това, макар да губеше земеделието, печелеше поне пролетният пейзаж. П. Вежинов, ВР, 40. Вече седмица скитаха сами, без да срещнат жива душа — планината беше обезлюдена от блокадата. В. Андреев, Пр, 146. обезлюдявам се, обезлюдя се страд. Убийствата, грабежите и пожарите не преставаха. Търново се опустошаваше и обезлюдяваше. Д. Линков, ЗБ, 61-62. Все пак той се изненадваше само от едно: нима господарят-цар не е допуснал, че щом се обезлюди една крепост, то тя би трябвало да се смята загубила и значението и силата си. Д. Добревски, БИ, 239.

ОБЕЗЛЮДЯ̀ВАМ СЕ несв.; обезлюдя̀ се св., непрех. За град, селище, местност и под. — оставам без хора или със съвсем малко хора; обезлюдявам2. Улиците започнаха да се обезлюдяват. П. Славински, ПЩ, 145. Уплашена от горещината и от бомбардировките, София се беше обезлюдила. Д. Кисьов, Щ, 203. Обезлюди се, утихна селото. Д. Калфов, ПЮН, 31. Беше лято, градът се обезлюди. Пустите улици навяваха неизмерима скука. П. Вежинов, БГ, 137.

ОБЕЗЛЮДЯ̀ВАМ

ОБЕЗЛЮДЯ̀ВАМ2, ‑аш, несв.; обезлюдѐя, ‑ѐеш, мин. св. ‑я̀х, прич. мин. св. деят. обезлюдя̀л, ‑а, ‑о, мн. обезлюдѐли, св., непрех. За град, селище, сграда, място и под. — оставам без хора или със съвсем малко хора; обезлюдявам се. Дивизиите се разместваха, изтегляха се на запад.. Селата обезлюдяваха. П. Вежинов, ЗЧР, 189. Отиваше си редовната дневна смяна, комбинатът незабелязано обезлюдяваше. А. Михайлов, ДП, 45. Площадът обезлюдя. Само пред кафенето.. останаха неколцина османлии. Ст. Дичев, ЗС II, 89. Изведнъж шумът отвън стихна, сякаш улицата обезлюдя. Кл. Цачев, СШ, 7.

Списък на думите по буква