ОБЕЗЛЮДЯ̀ВАНЕ

ОБЕЗЛЮДЯ̀ВАНЕ1, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обезлюдявам1 и от обезлюдявям се; обезлюдване, депопулация. Аврен бе осъден на обезлюдяване като много други селца. Н. Инджов, ПП, 130.

ОБЕЗЛЮДЯ̀ВАНЕ

ОБЕЗЛЮДЯ̀ВАНЕ2, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обезлюдявам2.

Списък на думите по буква