ОБЕЗМАСЛЯ̀ВАМ

ОБЕЗМАСЛЯ̀ВАМ, ‑аш, несв.; обезмасля̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. Отнемам, премахвам, извличам изцяло или частично от нещо (мляко, животински кожи и др.) естествено съдържащите се в него мазнини, правя нещо да загуби своята масленост. По селата хората все още обезмасляват млякото в домашни условия. обезмаслявам се, обезмасля се страд. Съдържанието на мазнини е доста високо, затова се налага да се обезмасляват суровите кожи. Я. Басан и др., ТКП, 30. Памучните отпадъци се очистват от механически примеси, обезмасляват се, многократно се промиват и избелват. Й. Венов и др., К, 8. При преработката на прясното мляко то частично се обезмаслява, като се получава масло и мляко с по-ниска масленост.

Списък на думите по буква