ОБЕЗМАСЛЯ̀ВАНЕ

ОБЕЗМАСЛЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обезмаслявам и от обезмаслявам се. Под.. обезмасляване на млякото се разбира отделянето на млечната мазнина с част от млечната плазма, в резултат на което се получава сметаната и обезмасленото мляко. Н. Димов и др., ТМ, 12. За да се извърши пълно обезмасляване, [на кожите] се употребяват органични разтворители,.., които могат да проникнат в мастните клетки и да разтворят намиращите се в тях мазнини. Я. Басан и др. ТКП, 68.

Списък на думите по буква