ОБЕЗМИРИСЯ̀ВАНЕ

ОБЕЗМИРИСЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обезмирисявам и от обезмирисявам се; обезмирисване. Налага се предварителна обработка на въздуха. Тази обработка обхваща почистване от прах, дезинфекция, обезмирисяване. Й. Вучев и др., О, 136.

Списък на думите по буква