ОБЕЗМИТЯ̀ВАНЕ

ОБЕЗМИТЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обезмитявам и от обезмитявам се.

Списък на думите по буква