ОБЕЗНАДЕЖДА̀ВАНЕ

ОБЕЗНАДЕЖДА̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обезнадеждавам и от обезнадеждавам се.

Списък на думите по буква