ОБЕЗНАДЀЖДВАНЕ

ОБЕЗНАДЀЖДВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Отгл. същ. от обезнадеждвам и от обезнадеждвам се; обезнадеждаване, обезнадеждяне.

Списък на думите по буква