ОБЕЗНАСЛЕДЯ̀

ОБЕЗНАСЛЕДЯ̀. Вж. обезнаследявам.

Списък на думите по буква