ОБЕЗНАСЛЕДЯ̀ВЯНЕ

ОБЕЗНАСЛЕДЯ̀ВЯНЕ ср. Отгл. същ. от обезнаследявам и от обезнаследявам се.

Списък на думите по буква