ОБЕЗОРЪЖА̀ВАМ

ОБЕЗОРЪЖА̀ВАМ, ‑аш, несв.; обезоръжа̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. 1. Отнемам оръжието на някого; разоръжавам. Противоп. въоръжавам. После офицерът се хвана за револвера, но вече бе късно. Двайсетина цеви грозно зейнаха насреща му и той отпусна ръце. Обезоръжиха го, отведоха го настрана. Ст. Сивриев, ПВ, 66. — Главното е.. ще обезоръжим ли войсковата част, която евентуално би пристигнала с този влак, или няма да я обезоръжаваме. Г. Караславов, ОХ IV, 151. Четата на Спас издебнала най-напред часовия, след това обезоръжила целия караул в спалното им помещение. П. Вежинов, ЗНН, 169. — Трябва да обезоръжим Станкула още в началото, преди да е успял да изстреля първия куршум. Ст. Марков, ДБ, 221.

2. Прен. Отнемам на някого доводите, основанията или желанието за спор, за противопоставяне, за съпротива и под. Поетът е бил обичан от всички свои приятели.. Липсата на настъпателна амбициозност, на желание за хаплив отговор на хапливата реплика ги е обезоръжавала. Е. Каранфилов, Б III, 149. Може би това неочаквано "ти" го обезоръжи, може би "ние старците", а може би усмивката на Филип — малко тъжна и малко шеговита. Знае ли човек как се стига до сърцето на човека? Ем. Манов, БГ, 66. Със свойствената си искреност, общителност и приветливост той печелеше за общото дело своите събеседници, обезоръжаваше и най-върлите си опоненти. ВН, 1960, бр. 2690, 2. Ний имаме обичай да мъчим тези, които ни ся противят, нъ вий с вашата храброст обезоръжихте мя. В. Друмев, НФ, 15.

3. Прен. Остар. Лишавам нещо (намерение, обвинение, чувство и под.) от основание и не допускам то да се прояви. Тя не се опита да му възрази, защото тоя човек прилагаше на дело теорията си и обезоръжаваше всяко възражение. Ив. Вазов, Съч. ХХVI, 8. Офицерите, които се наеха да низвергнат княза, омразен на руския цар, за да обезоръжат омразата на Русия, не бяха още русофили според понятието, което се свързва по-сетне с тая дума. С. Радев, ССБ II, 8. обезоръжавам се, обезоръжа се страд. — Оръжие има! Но трябва да се вземе! Като се завземат казармите и се обезоръжи армията и полицията — оръжие колкото искаш! П. Здравков, НД, 219.

— Друга (остар.) форма: обезоружа̀вам.

Списък на думите по буква