ОБЕЗОРЪЖА̀ВАНЕ

ОБЕЗОРЪЖА̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обезоръжавам и от обезоръжавам се. Роля.. продължавало да играе и мирното население — разярено, че било подложено на обезоръжаване през изтеклата пролет. В. Мутафчиева, КВ, 310.

Списък на думите по буква