ОБЕЗПЕЧА̀ВАМ

ОБЕЗПЕЧА̀ВАМ, ‑аш, несв.; обезпеча̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. Книж. 1. Осигурявам на някого необходимите условия и материални средства за живот или дейност; гарантирам. Светослав с голяма радост прие баща си.. Той го посели в една отдалечена област на България, дето го огради с големи почести и му обезпечи приятен и охолен живот. Ив. Вазов, Съч. ХIV, 205. Смятате ме лош — а аз искам да ви обезпеча. Цената знаете — ето половината. Г. Стаматов, Разк., II, 180. Във ваше време хората са биле принудени да скътват или да трупат пари и други неща, за да им се намират в случай на оскъдност от средства за съществувание, а тъй също и за да обезпечат своите деца. ССГ (превод), 56-57.

2. Направям съществуването или осъществяването на нещо напълно възможно, сигурно; осигурявам. Сара,.., използува Александровата силна любов към нея, за да обезпечи за сина си Шишмана правото за наследяване престола. Ив. Вазов, Съч. ХХ, 192. Той [Лъв Катаколон] можеше спокойно да заспи и уверено да дочака зазоряването, защото планът, който беше измислил за предстоящия бой, му обезпечаваше несъмнен и блестящ успех. А. Гуляшки, ЗВ, 494. Той [Стамболов] трябваше преди всичко да обезпечи свободата на своите действия в Търново, като привлече на своя страна гарнизона. С. Радев, ССБ II, 69. Прокопий

разправя как Юстиниан, за да обезпечи безопасността на посетителите, заповядал да се укрепят с яки стени [минералните извори]. П. Росен, ВПШ, 31. Ако международната комбинация са покаже безсилна да обезпечи мира в Европа.. руското правителство.. ще са яви по един решителен начин защитник на източните християне. НБ, 1877, бр. 62, 242.

3. Остар. Предпазвам някого или нещо от някаква опасност, заплаха или неприятност; осигурявам. Неволно безпокойство го обзе при мисълта за опасностите, които се крият за минувача из подобни подземия, дето никакви подпорки не го обезпечават от случайното срутване на земята. Ив. Вазов, Съч. Х, 128. С една дума, само в горня България българинът чувствува себе си някак си съвършено свободен, като обезпечава себе си с непристъпни места и със силата на своите хайдуци. НБ, 1876, бр. 26, 102. При всичко това, премногата ми радост не мя направи да забравя да обезпеча придобиеното съкровище, което обвих внимателно и го положих в дисагите си. Ч, 1871, бр. 10, 310. Във вънкашната политика той са е стремил да придобие естествени граници и да ги обезпечи от сяка една страна. Г. Бобриков, ИОБ (превод), 6. обезпечавам се, обезпеча се. страд. и възвр. Трябваше спешно да се обезпечи валута за закупуване на петрол. За да се обезпечат материално, те [спахиите].. успяват чрез насилия, грабежи и подкупи да превърнат част от военноленните си владения.. в наследствени имоти, наречени чифлици. Ив. Унджиев, ВЛ, 10.

— От рус. обеспечивать.

Списък на думите по буква