ОБЕЗПЕЧЀН

ОБЕЗПЕЧЀН, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Книж. Прич. мин. страд. от обезпеча като прил. Осигурен. Обезпечено семейство. Обезпечен студент. Обезпечен живот.

Списък на думите по буква