ОБЕЗПЕЧЀНИЕ

ОБЕЗПЕЧЀНИЕ, мн. няма, ср. Остар. Книж. Обезпечаване; осигуряване. Не можах аз да мисля за наука и обезпечение на кариера, когато на Балканския полуостров се решава съдбата може би на отечеството ни. Ив. Вазов, Съч. ХVIII, 98. През 1838 Христо Сариев пристигнал в Цариград като много други българи да търси повече хляб и повече обезпечение за живота си. Хр. Бръзицов, НЦ, 127. Друго средство за обезпечението на руската хегемония в княжеството Мелников не виждаше, защото една окупация не бе възможна без война. С. Радев, ССБ I, 296.

Списък на думите по буква