ОБЕЗПЕЧЀНОСТ

ОБЕЗПЕЧЀНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Книж. Отвл. същ. от обезпечен; осигуреност. С всяка своя стъпка, човекът трябва да се стреми към своите идеали. А сега идеалите на Дринчева бяха други: високо положение и материална обезпеченост. Ст. Чилингиров, РК, 275. Друмев е припомнял обещанието на Тошков в Киев за прилична обезпеченост на действителните членове. М. Арнаудов, БКД, 135.

Списък на думите по буква