ОБЕЗПЛОДЯ̀ВАНЕ

ОБЕЗПЛОДЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обезплодявам и от обезплодявам се; обезплождане.

Списък на думите по буква