ОБЕЗПОКОЯ̀ВАНЕ

ОБЕЗПОКОЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обезпокоявам и от обезпокоявам се. Докторът забраняваше всяко обезпокояване на болния и Стаменков тъгуваше мълком. А. Страшимиров, А, 129.

Списък на думите по буква