ОБЕЗПРАВЯ̀

ОБЕЗПРАВЯ̀. Вж. обезправявам.

ОБЕЗПРА̀ВЯ

ОБЕЗПРА̀ВЯ. Вж. обезправям.

Списък на думите по буква