ОБЕЗПРАВЯ̀ВАНЕ

ОБЕЗПРАВЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Книж. Рядко. Отгл. същ. от обезправявам и от обезправявам се; обезправяне.

Списък на думите по буква