ОБЕЗРИБЯ̀ВАНЕ

ОБЕЗРИБЯ̀ВАНЕ ср. Спец. Отгл. същ. от обезрибявам и от обезрибявам се. Неразумният стопански деятел замърсява вътрешните водоеми.. и създава понякога необратими условия за тяхното обезрибяване. ЛР, 1977, кн. 5, 14.

Списък на думите по буква