ОБЕЗРОГОВЯ̀ВАНЕ

ОБЕЗРОГОВЯ̀ВАНЕ ср. Сел.-стоп. Отгл. същ. от обезроговявам и от обезроговявам се. Обезроговяването се извършва, за да се избегнат нараняванията между говедата.

Списък на думите по буква