ОБЕЗСМЪРТЯ̀ВАНЕ

ОБЕЗСМЪРТЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обезсмъртявам и от обезсмъртявам; увековечаване. Неговата [на Ботев] самоотверженост за спасението на отечеството ни и обезсмъртяването на паметта му ми внушават мисли, които не могат да въздържат сълзите ми. Н. Ферманджиев, РХ, 216.

Списък на думите по буква