ОБЕЗСТРАША̀ВАНЕ

ОБЕЗСТРАША̀ВАНЕ ср. Остар. Отгл. същ. от обезстрашавам се; престрашаване.

Списък на думите по буква