ОБЕЗФОРМЯ̀

ОБЕЗФОРМЯ̀. Вж. обезформявам.

ОБЕЗФО̀РМЯ

ОБЕЗФО̀РМЯ. Вж. обезформям.

Списък на думите по буква