ОБЕЗФО̀РМЯНЕ

ОБЕЗФО̀РМЯНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обезформям и от обезформям се; обезформяване, деформация, деформиране. Мекият връх [на обувката] бързо загубва формата си под действието на външните сили. Твърдото бомбе възпрепятствува това обезформяне. П. Цветков и др., ТОП, 62.

Списък на думите по буква