ОБЕЗЦВЕТЯ̀ВАМ

ОБЕЗЦВЕТЯ̀ВАМ, ‑аш, несв.; обезцветя̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. 1. Правя нещо да стане без определен цвят или да изгуби яркостта на цвета, която е притежавало. В едно копие от малка свещена индианска книга,.., преписвачът записал по адрес на белите завоеватели: "Те вселиха страх и ужас и дойдоха да обезцветят цветята". ВН, 1963, бр. 3663, 4. При по-дълго въздействие слънчевата светлина обезцветява цветовете на тъканите.

2. Прен. Лишавам някого или нещо от присъщите му ярки индивидуални особености и характерни признаци или от най-добрите му качества; обезличавам. Аз не виждам защо да се мъчим в положителния герой всичко да е само и само положително. Защо да го обезцветяваме, като го лишаваме от човешките в него светлосенки? Н. Хайтов, П, 69. Улицата мачка, обезцветява, понякога и издига, но изобщо тя тегли надолу. Р, 1926, бр. 250, 2. Близостта на България е била за тоя край във всяко отношение фатална. При каква-годе опасност, отсам вардарският македонец е намирал удобно убежище в братската страна, а понеже политическият натиск засяга винаги най-добрите — най-добрите са се изселвали и народът бе обезцветен. П. К. Яворов, ХК, 180. обезцветявам се, обезцветя се страд.

ОБЕЗЦВЕТЯ̀ВАМ СЕ несв.; обезцветя̀ се св., непрех. 1. Лишавам се от цвят или изгубвам яркостта на цвета, която съм притежавал. — Докато не поправи часовника, да не ми го водиш тука. Лицето на Илийка се изкриви и обезцвети. Той искаше да протестира.. но не се реши. Ст. Чилингиров, ПЖ, 64. Пълна колба с хлорна вода се поставя в чаша с вода.. Оставя се продължително време на пряка слънчева светлина. Горната част на колбата се изпълва с отделения кислород, а хлорната вода се обезцветява. Хим. VII кл 1965, 83.

2. Прен. Лишавам се от присъщите си индивидуални особености и характерни признаци; обезличавам се. Изобщо той се смали, обезцвети, безславно потъна в сивата маса на обикновените ученици. Ат. Мандаджиев, БЦР, 70. Фантастичният скок в някои научни сфери затъмни вековната слава на учителя и той постепенно се обезцветява и изгубва едрия си план. С. Северняк, ОНК, 285.

Списък на думите по буква