ОБЕЗЦВЕТЯ̀ВАНЕ

ОБЕЗЦВЕТЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обезцветявам и от обезцветявам се. Обезцветяването на косите било познато още в древността. Г. Георгиев и др., ФПБ, 100. Колоидните въглища се употребяват за обезцветяване и обезмирисване на всякакви течности.

Списък на думите по буква