ОБЕЗЦЕНЯ̀ВАМ

ОБЕЗЦЕНЯ̀ВАМ, ‑аш, несв.; обезценя̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. 1. Правя нещо (пари, ценни книжа и под.) да загуби или да снижи цената си. Последиците от едно такова падане [на паричната единица] се знаят. Те ще влошат и без това финансовото положение на държавата, ще обезценят имота, а ведно с това и интензивността на производството. Ст. Чилингиров, РК, 39. След последните войни, когато му бяха отнети имотите и обезцениха паричните влогове, положението на манастира се е влошило извънредно много. Пр, 1952, кн. 6, 40. Инфлацията значително обезценява българския лев.

2. Прен. Омаловажавам стойността на нещо, правя да не се цени; принизявам, омаловажавам. Един критик, като искаше да обезцени един популярен поет у нас.. изказа буквално.. изумителна по своята нелепост мисъл. Ив. Вазов, Съч. ХХVIII, 10. Усилията на позитивизма.. да обезцени научната стойност на философското обобщение, както е известно, претърпяха пълен крах. Ал. Лилов, К, 45. Но когато той [историкът] цели да обезцени един тъй богат и многозначителен исторически материал.., тогава е опасно да не се изопачи самата историческа действителност. Р, 1925, бр. 198, 2. обезценявам се, обезценя се страд.

ОБЕЗЦЕНЯ̀ВАМ СЕ несв.; обезценя̀ се св., непрех. 1. За пари, ценни книжа, имот, стоки — загубвам част от стойността, цената си. Започна войната, парите се обезцениха, Дертлията плати мелницата и сега си гледа животеца. Г. Караславов, Избр. съч. I, 321. Драхмата се обезценяваше всеки ден — тия пет милиона сега не струваха повече от сто лева. Д. Димов, Т., 522. Сега парите се обезценяват и всеки гледа да ги превърне в имот. Д. Димов, Т, 392. Купените имоти се така обезцениха, че едва струваха половината от покупната им стойност. СбЦГМГ, 114.

2. Прен. За идеи, творби на изкуството, художествени и други духовни ценности — загубвам предишното си голямо значение и висок нравствен авторитет. А след това с особено усърдие разхвали Стефана. Радостно било човек да срещне днес един бунтовник, останал верен на революционните идеали, които тъй много се бяха обезценили след Освобождението. В. Геновска, СТГ, 288.

Списък на думите по буква