ОБЕЗЦЕНЯ̀ВАНЕ

ОБЕЗЦЕНЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обезценявам и от обезценявам се. Обезценяване на ценни книжа. △ Обезценяването на парите довежда до бързо покачване на цените.

Списък на думите по буква