ОБЕЗЧЕСТЯ̀ВАМ

ОБЕЗЧЕСТЯ̀ВАМ, ‑аш, несв.; обезчестя̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. 1. Отнемам по насилствен начин девствеността на девойка, момиче; изнасилвам, озлочезстявам. Когато нямали работа [главорезите-турци], кръстосвали из кърищата,.., грабели и обезчестявали. Н. Хайтов, Х, 38. Този Костаки, грък по народност, освен че бил развратник и обезчестил няколко български девойки, се занимавал и с шпионаж. П. Ферманджиев, РХ, 119. В онова време са известихме, че турските сеймене дошле на сватбата на едно българче и обезчестиле невестата му. П. Хитов, МПСП, 26. Тие [заптиите] разискваха, като как ще постъпи правителството с някого си Хаджи Исмаилаа — .. — който бил обезчестил едно българско момиче. З. Стоянов, ЗБВ III, 224. // Остар. Чрез насилие осъществявам полов акт с жена; изнасилвам. И когато синът му Секст обезчестил Лукреция, жена на Тарквиния Колатина, повдигнала ся в Рим против него буна. Й. Груев, КВИ (превод), 34. Колатин тогаз са нахождал в лагеря и Секст мислял, че ще може безнаказано да обезчести жената му. Н. Михайловски и др., ОИ (превод), 275. Въоръжени турци извлякоха съпругата и майката на Коля Бончев в гората. Азиятските диваци и варвари ги даржали една нощ, като ги обезчестили. НБ, 1876, бр. 28, 112.

2. Остар. Прен. Опетнявам, опозорявам, осквернявам. Петлешков не искал да обезчести своето бунтовническо достойнство и в последните минути на живота си той сторил вяра и клетва,.., жив да не влиза в погански ръце. З. Стоянов, ЗБВ III, 305. Много се говори за туй — може ли жената,.., без да обезчести своя пол, да се признае тя първа в любовта си. Е. Белами, ССГ (превод), 177. — Поганци, та мене какво? Аз да не съм поганец я? — Не си, но ги прибираш!.. И обезчестяваш нашата вяра! Ив. Вазов, Р, 22. Да би могъл да вникнеш в тая сган, / пред твоя поглед биха се вестили / Франческо от Акорсо, Пресшиян / и онзи, кой престъпно обезчести, / с живота си позорни своя сан. К. Величков, Ад (превод), 139. обезчестявам се, обезчестя се страд. Това са случи с българското население около Севлиево.., дето освен избитите хора, много момичета са обезчестиха. НБ, 1876, бр. 2, 7.

Списък на думите по буква