ОБЕЗЧОВЕЧА̀ВАНЕ

ОБЕЗЧОВЕЧА̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Рядко. Отгл. същ. от обезчовечавам и от обезчовечавам се; обезчовечване, дехуманизация.

Списък на думите по буква