ОБЕЗЧОВЀЧВАНЕ

ОБЕЗЧОВЀЧВАНЕ, мн. няма, ср. Рядко. Отгл. същ. от обезчовечвам и от обезчовечвам се; обезчовечаване, дехуманизация.

Списък на думите по буква