ОБЕЗЩЕТЯ̀ВАНЕ

ОБЕЗЩЕТЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обезщетявам и от обезщетявам се. Обезщетяването се дава в пари, ако за което са то дава не е нещо от заместяваните. ДЗОИ III (превод), 101.

Списък на думите по буква