ОБЀКТ

ОБЀКТ м. 1. Филос. Това, което съществува извън и независимо от човешкото съзнание. Човек внася идейност, закономерност в явленията, държи се творчески спрямо тях, слива обект със субект в една по-висока и плодоносна истина, свързва ги в един символ. М. Арнаудов, Г, 53.

2. Обикн. с предл. на, за. Явление, предмет или лице, което служи за съдържание на разговора, мисълта или към което е насочено нечие действие, внимание, познавателна, съзидателна или друга дейност. Укрепените градове и многобройните феодални крепости са обект на чести вражески нападения. Ст. Михайлов, ЕБС, 61. — Свободата е според мен единствено достоен обект за изучаване. Ал. Гетман и др., СБ, 172. — Ще шушукат зад гърба ти.., ще си намигат един другиму в твое присъствие и а̀ си намерил обект на чувствата си, няма да пощадят и обекта. Г. Друмев, УКР, 28. Къщата на Пенчо х. Луков, дето спря Бенковски със своя щаб, стана централен пункт, обект на всеобщо внимание. Л. Стоянов, Б, 99. Обект на разговор. Обект за обработване. Обект на научно изследване. Обект на наблюдение. Обект за колекциониране. Обект на любопитство.

3. Обикн. със съгласувано опред. Природна, архитектурна или друга забележителност от материалния свят, представляваща самостоятелна единица със собствено обществено-културно значение. Бяха проучени и предложени за защита 10 вековни дървета, които.. бяха обявени за защитени природни обекти. ПЗ, 1981, кн. 10, 27. Туристически обект. Архитектурен обект.

4. Строеж, стопанско предприятие или военно съоръжение, където се извършва определен вид дейност. Един от най-големите строителни обекти през тази година е медодобивният завод. ОФ, бр.4168, 1. След малко под буковата китка зашумя веселата бригада на четвърти отряд. Летяха шеги, звънтяха лопати, хрипкаше назъбената лента на бичкията. На обекта работеха и тримата другари Геро, Ванчето и Петко. Цв. Ангелов, ЧД, 97. — Неговата е ясна. От три жени има пет деца, а не плаща издръжка. Бяга и се крие. Мести се от обект на обект. Ив. Остриков, СБ, 35. Всеки ден, по стар навик, той отиваше на обектите, обикаляше постройките и следеше за работата. Строяха завод и първите три корпуса бяха вече готови. Ив. Мартинов, М, 6. Пусков обект. Национален строителен обект. Секретен обект. Военен обект. Търговски обект. Спортен обект. Промишлен обект. Снимачен обект.

5. Грам. Допълнение.

— От лат. objectus 'предмет' през рус. объект или нем. Objekt. — Летоструй, 1874, Друга (остар.) форма: обиѐкт.

Списък на думите по буква