ОБЀКТЕН

ОБЀКТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Който се отнася до обект (в 3 и 4 знач.); обектов. Обектен полигон. Обектен ръководител.

Списък на думите по буква