ОБЕКТИВИЗА̀ЦИЯ

ОБЕКТИВИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Книж. Изразяване на нещо в обективна, достъпна за възприемане форма; обективация, обективизиране, обективиране. Зад тази привидна обективизация ясно прозира една страстна субективност. НК, 1958, бр. 13, 2.

Списък на думите по буква