ОБЕКТИВИСТЍЧНО

ОБЕКТИВИСТЍЧНО. Книж. Нареч. от обективистичен. Поезията на Вапцаров е партийна в пълния и истински смисъл на думата.. у него няма неутрални теми, няма въпроси, които той разглежда обективистично. Лит. ХI кл, 298.

Списък на думите по буква