ОБЀКТОВ

ОБЀКТОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до обект (в 3 знач.), който е свързан с обект; обектен. Дамян и Боляра живееха в една малка стаичка. За нея Боляра води война цял месец, докато му я дадат, скара се с всички — и с административния началник на района, и с обектовия ръководител, и даже с Пешо. Т. Монов, СН, 84. Обектов механик. Обектова канцелария. Обектови отговорници. Обектови ръководства.

Списък на думите по буква