ОБЕЛЀЯ

ОБЕЛЀЯ. Вж. обелявам.

Списък на думите по буква