ОБЀЛЧИЦА

ОБЀЛЧИЦА ж. Умал. от обелка. Преглъща. Навежда се и заскубва с пръсти под ногавеца, вади обелчици от кожата, налапва я. Лакомо дъвче. Н. Хайтов, ИОО, 7.

Списък на думите по буква