ОБЀМАНЕ

ОБЀМАНЕ ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от обемам и от обемам се; обхващане.

Списък на думите по буква