ОБЀМНО

ОБЀМНО. Нареч. от обемен. Плодовата каша се мери обикновено обемно, но може и тегловно. А. Генадиев и др., ТЗ, 49.

Списък на думите по буква