ОБЀМНОСТ

ОБЀМНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Книж. Отвл. същ. от обемен. Тя [стереофотографията] е обемна фотография, при която е възможно върху плоска снимка да се получи ефект на обемност. ПЗ, 1981, кн. 10, 30. В самата изява на мислите и идеите на поета има сгъстеност, вътрешна обемност и определеност на съдържанието. Лит. ХI кл, 305.

Списък на думите по буква