ОБЕРА

ОБЕРА1. Вж. обирам1.

ОБЕРА

ОБЕРА2. Вж. обирам2.

Списък на думите по буква