О̀БЕРКЀЛНЕР

О̀БЕРКЀЛНЕР м. Главен келнер (сервитьор). След това професорът неочаквано поръча шампанско.. Донесоха чашите, бутилката, бялата кърпа, оберкелнерът ритуално освободи тапата, натисна я с палец. П. Вежинов, НБК, 80. Цял месец ходих по ресторанти и локали да търся истинския образ на Жан — келнера. Най-после го открих в лицето на оберкелнера в Юнион клуб. Ив. Димов, АИДЖ, 147.

— Нем. Oberkellner.

Списък на думите по буква