ОБЀСЕНИЦА

ОБЀСЕНИЦА ж. Остар. и диал. Обесница.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква