ОБЕЩА̀ВАНЕ

ОБЕЩА̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обещавам и от обещавам се.

Списък на думите по буква