ОБЕЩА̀ВАЩ

ОБЕЩА̀ВАЩ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който обещава (във 2 знач.), дава надежди за нещо. Тя стана и се приближи до него. Откри се улейчето на гърдите ѝ.. По устните ѝ мина нежна, обещаваща усмивка. Д. Спространов, С, 1966, 173. Нейната обещаваща любезност ги обнадеждваше: те се самоизмамваха, че са спечелили сърцето ѝ и се въртяхя около нея омагьосани, измествайки се един друг. М. Кремен, РЯ, 317.

Списък на думите по буква